ภาพข่าว: สมาคมส่งเสริมการศึกษาประชุมกรรมการเพื่อวางแผน

04 Jun 2018
ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีจัดประชุมคณะกรรมการlสมาคมฯ เพื่อสรุปและวางแผนการให้สงเคราะห์ในถิ่นกันดาร ณ หน่วยบัญชาการพัฒนา โดยมี พลเอกสมโภชน์ นนทชัย ดร.เกล้าสรวง สุพงษ์ธร นันทวรรณ สุริยกุล ณ อยุธยา และ สุนทรี สุดสงวน จากโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เข้าร่วมประชุม
ภาพข่าว: สมาคมส่งเสริมการศึกษาประชุมกรรมการเพื่อวางแผน