กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประกวด “วงโยธวาทิตชิงแชมป์ภูมิภาค 4 ภาค และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทย สรรสร้างสังคม

04 Jun 2018
จากผลสำเร็จในการจัดการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาวงโยธวาทิตของประเทศไทยที่ก่อตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้ในอนาคต จึงวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภูมิภาค 4 ภาค และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำปี 2561 โดยได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประกวด “วงโยธวาทิตชิงแชมป์ภูมิภาค 4 ภาค และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทย สรรสร้างสังคม

สำหรับการประกวดจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade) รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 80,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 60,000 บาท รางวัลชมเชย ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 40,000 บาท รางวัลเครื่องลมดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท รางวัลเครื่องกระทบดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาทรางวัลคฑากรดีเด่นได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท รางวัลผู้แสดงประกอบดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท

ประเภทการประชันตีกลอง (Drum Dual) รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 80,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 60,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 40,000 บาท รางวัลชมเชย ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 20,000 บาท ซึ่งการประกวดในแต่ละภาคเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประกวด ดังนี้

การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง

ประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่

ประเภทการประชันตีกลอง (Drum Dual) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วง Buddha Band จ.พิษณุโลก

การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2561 ณ สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

ประเภทการประชันตีกลอง (Drum Dual) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วง Bambooslim Drumline กรุงเทพมหานคร

การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉีนงเหนือ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561 ณ สถาบันการศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา

ประเภทการประชันตีกลอง (Drum Dual) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วง jingle Bell Drumline จังหวัดขอนแก่น

การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 19 – 21 เมษายน 2561 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ จังหวัดกระบี่

ประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วง Hatyaiwittayalai union brass จังหวัดสงขลา

ประเภทการประชันตีกลอง (Drum Dual) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วง Dark Side Drumline จังหวัดสงขลา

การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคกลาง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรีประเภทการประชันตีกลอง (Drum Dual) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วง Crystallize Percussion Ensemble จังหวัดฉะเชิงเทรานับได้ว่า การประกวดวงโยธวาทิตในแต่ละครั้ง ประเทศไทยได้พัฒนาบุคลากรด้านดนตรีเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นนักดนตรี ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมวง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงทุกคน ถือเป็นการปลุกจิตวิญญาณของเหล่าน้องๆ เยาวชน รวมถึงผู้ที่สนใจ และหลงใหลในท่วงทำนองแห่งดนตรีให้มีพลังและมีแรงบันดาลใจในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยนันทนาการดนตรี เพราะเสียงเพลงจะช่วยขับกล่อมให้คนทุกชนชั้นรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น สถานะ และนี่จึงเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะยังคงดำเนินการสืบต่อไป

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประกวด “วงโยธวาทิตชิงแชมป์ภูมิภาค 4 ภาค และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทย สรรสร้างสังคม กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประกวด “วงโยธวาทิตชิงแชมป์ภูมิภาค 4 ภาค และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทย สรรสร้างสังคม กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประกวด “วงโยธวาทิตชิงแชมป์ภูมิภาค 4 ภาค และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทย สรรสร้างสังคม