นวัตกรรมการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

22 Mar 2018
บริษัท เด็คโดเทีย จำกัด เป็นนำเสนอนวัตกรรมการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้เปิดบริการรับและจัดส่งกระเป๋าเดินทางไปยังสนามบินและโรงแรมทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การท่องเที่ยวไทย และนวัตกรรมการเดินทางใหม่ปราศจากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่

ส่วนรายละเอียดต่างๆได้แนบมาในอีเมล์ฉบับนี้ หรือท่านสามารถดูข้อมูลได้จาก www.airluga.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0634210900 คุณวิชิตพนธ์ อัศวชำนาญ