สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนาม สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต”

23 Mar 2018
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่แก่สนามลู่ปั่นจักรยานในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่า สนามลู่ปั่นจักรยาน "เจริญสุขมงคลจิต" และชื่อภาษาอังกฤษว่า "HAPPY AND HEALTHY BIKE LANE" ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม โดยจะใช้นามพระราชทานนี้ในการสื่อความและการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง แทนชื่อเดิม สกายเลน ไทยแลนด์ (SKY LANE THAILAND) นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนาม สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต”

ปัจจุบัน สนามลู่ปั่นจักรยาน "เจริญสุขมงคลจิต" อยู่ระหว่างการทดลองให้บริการ โดยเปิดบริการทุกวันเสาร์ถึงวันพุธ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และหยุดทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้ สำหรับการเข้าปั่นในสนาม นักปั่นจะต้องใช้สายรัดข้อมืออัจฉริยะ SNAP ในการลงทะเบียนเข้า-ออกจากสนาม พร้อมยังสามารถใช้ ชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายในบริเวณสนามได้อีกด้วย โดยนักปั่นที่ยังไม่มี SNAP สามารถนำบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนรับ SNAP ได้ฟรีที่สนาม

โครงการสนามลู่ปั่นจักรยาน "เจริญสุขมงคลจิต" เป็นโครงการซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และมุ่งหวังให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นในการตอบแทนประโยชน์และความสุขต่อประชาชนและสังคมโดยแท้จริง มีระยะทางทั้งสิ้น 23.5 ก.ม. เป็นลู่ปั่นจักรยานระดับมาตรฐานสากล ซึ่งได้รับความนิยมจากนักปั่นทุกประเภท ปัจจุบันโครงการฯ กำลังดำเนินการพัฒนาโครงการลู่ปั่นจักรยาน เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากลอย่างเต็มรูปแบบและเพื่อความปลอดภัยของนักปั่นจักรยานทุกคนโดยได้ทำการปรับปรุงจัดทำลู่ปั่น Fast Track ขึ้นเพื่อให้นักปั่นที่มีความชำนาญได้ปั่นแยกจากนักปั่นทั่วไป เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น รวมถึงจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของนักปั่นรวมถึงประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง

ท่านสามารถติดตามและสอบถามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสนามลู่ปั่นจักรยาน "เจริญสุขมงคลจิต" ได้ทาง Facebook: สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต