ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนจัดเอิร์ธอาวเออร์ (Earth Hour) ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

29 Mar 2018
มร.เจมส์ โรเบิร์ต วิลสัน (แถวยืนคนที่ 7 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงแรมฯ อาทิ วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ (แถวยืนคนที่ 12 จากซ้าย) ผู้จัดการโรงแรม, จักรกริช ส่งโสภา (แถวยืนคนที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายช่างและวิศวกรโรงแรมฯ, ฐปนียา คำตรง (แถวนั่งคนที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินโรงแรมฯ, ฐิติมา อิสระมงคลพันธุ์ (แถวนั่งคนที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพโรงแรมฯ และ แขกผู้เข้าพัก ร่วมกิจกรรม เอิร์ธอาวเออร์ (Earth Hour) ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น. โดยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 751.8 กิโลวัตต์ชั่วโมง และ ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 421.75 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อลดภาวะโลกร้อน และ รณรงค์ให้ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนจัดเอิร์ธอาวเออร์ (Earth Hour) ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ