ศิษย์เก่าม.6 รุ่น 2 น้ำพองศึกษา จัดงาน “แสดงมุทิตาจิต รดน้ำดำหัวคุณครู” วันสงกรานต์

13 Mar 2018
คณะกรรมการจัดงาน "คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าม.6 รุ่น 2 น้ำพองศึกษา ปีที่ 1" ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) มีมติจัดงานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ม.6 รุ่น 2 น้ำพองศึกษา ปีที่ 1 เพื่อแสดงมุทิตาจิต รดน้ำดำหัวคุณครูที่เกษียณแล้ว และที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ พร้อมร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้คุณครูที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเป็นกิจกรรมน้อมระลึกถึงพระคุณของคุณครู และมีการระดมทุนจัดตั้งเป็น "กองทุนศิษย์เก่าม.6 รุ่น 2 น้ำพองศึกษา" สำหรับใช้ในการดูแลเพื่อน และครูอาจารย์
ศิษย์เก่าม.6 รุ่น 2 น้ำพองศึกษา จัดงาน “แสดงมุทิตาจิต รดน้ำดำหัวคุณครู” วันสงกรานต์

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลศิษย์เก่าสัมพันธ์ระหว่างทีมเพื่อนรักนักบอลเจ้าถิ่น กับทีมเพื่อนรักนักบอลพลัดถิ่น และสุดท้ายเป็นกิจกรรมพบปะสังสรรค์ในช่วงค่ำ ในวันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญศิษย์เก่า ม.6 รุ่น 2 โรงเรียนน้ำพองศึกษาทุกท่านเข้าร่วมงาน โดยแจ้งความประสงค์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะทำงาน โทรศัพท์ 081-799-5354, 087-237-5270