ภาพข่าว: STC จับมือ กรมการจัดหางาน และ HRD Korea จัดทดสอบภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่ 4

16 Mar 2018
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ร่วมกับกรมการจัดหางาน และสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี (Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea) จัดการทดสอบภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่ 4 เพื่อคัดบุคลากรไทยที่มีความรู้ความสามารถไปทำงานที่ประเทศเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) โดยนางสาวสุกัญญา ภู่พัฒนากุล ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน (ที่ 5 จากซ้าย) เข้าร่วมสำรวจการทดสอบภาษาเกาหลี โดยรศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) และคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้
ภาพข่าว: STC จับมือ กรมการจัดหางาน และ HRD Korea จัดทดสอบภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่ 4