โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ร่วมงานใต้ร่มพระบารมีฯ

06 Mar 2018
โรงพยาบาลลานนา ร่วมออกบูธตรวจสุขภาพและปฐมพยาบาล ณ จุดอำนวยการ ในงานใต้ร่มพระบารมีเทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 5 และจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ร่วมงานใต้ร่มพระบารมีฯ

ทั้งนี้โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ เป็น 1 ในโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วม #โครงการเบิกจ่ายตรงข้าราชการ ที่พร้อมให้การรักษาผู้ป่วย #สิทธิ์เบิกราชการ โดยโรงพยาบาลได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยสิทธิ์เบิกราชการ และประสานงานกับกรมบัญชีกลาง

ข้อมูลเพิ่มเติม การเบิกจ่ายตรงสิทธิ์ข้าราชการ : http://www.lanna-hospital.com/lannahospital/…/insurance.html#ติดต่อสอบถาม แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.053 999777 ชมภาพกิจกรรมเพิ่ม www.facebook.com/lannahospital.cm

โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ร่วมงานใต้ร่มพระบารมีฯ โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ร่วมงานใต้ร่มพระบารมีฯ โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ร่วมงานใต้ร่มพระบารมีฯ