ล็อกซเล่ย์ประกาศแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัท

09 Mar 2018
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้ง นายสืบตระกูล สุนทรธรรม เข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายเพชร หวั่งหลี และนายกฤษฎา ล่ำซำ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ล็อกซเล่ย์ประกาศแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัท

สำหรับนายสืบตระกูล มีประสบการณ์เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2536 ในด้านการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเคอร์ทิน ออสเตรเรีย นอกจากนี้ยังเคยผ่านหลักสูตรสำคัญๆ เช่น PMD. Harvard University, U.S.A., วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และ Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย.

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit