ปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ มอบทุนเรียนฟรี 4 ปี รับเพิ่มอีกจำนวน 6 ทุน

09 Apr 2018
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลหัวเฉียว ได้ร่วมกันจัดโครงการ "ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ" รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ให้ทุนเรียนพยาบาลฟรี 4 ปี โดยรับเพิ่มอีกจำนวน 6 ทุน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส และมีความต้องการเป็นพยาบาล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 20 เมษายน 2561
ปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ มอบทุนเรียนฟรี 4 ปี รับเพิ่มอีกจำนวน 6 ทุน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : http://www.hc-hospital.com/pr_nurse-2561.html หรือ http://admission.hcu.ac.th หรือสอบถามแผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โทร. 0-2312-6300 ต่อ 1711 – 1718