ยูดี ทรัคส์ร่วมส่งมอบ 'รถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่’ โดยใช้ ยูดี เควสเตอร์ ดัดแปลง

11 Apr 2018
เมื่อเร็ว ๆ นี้ กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ มีคำสั่งซื้อรถยูดี เควสเตอร์ เพื่อนำไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคำสั่งเพิ่มเติมให้ดำเนินการดัดแปลงสภาพภายนอกและภายในรถยูดี เควสเตอร์ ให้เป็นรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ซึ่งยูดี ทรัคส์ (ประเทศไทย) จัดทำสำเร็จและส่งมอบให้แก่ลูกค้าเพื่อนำไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่นได้ตามวัตถุประสงค์
ยูดี ทรัคส์ร่วมส่งมอบ 'รถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่’ โดยใช้ ยูดี เควสเตอร์ ดัดแปลง

นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา ผู้บริหารกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ เปิดเผยว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ กองทุนฯ ได้มีคำสั่งซื้อรถยูดี เควสเตอร์ จำนวน 1 คัน จากยูดี ทรัคส์ (ประเทศไทย) พร้อมคำสั่งเพิ่มเติมให้ดำเนินการดัดแปลงสภาพภายในและภายนอกให้เป็นรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์อีก 6 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 14 ล้านบาท

"เรามีความตั้งใจอย่างมากที่อยากจะมอบรถคันนี้ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อใช้เป็นรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานและองค์กรที่มีความประสงค์จะให้โรงพยาบาลไปรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลสามารถระดมการบริจาคโลหิตเพื่อให้ชีวิตแก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลท่องเที่ยวที่มักมีเหตุฉุกเฉินต้องใช้โลหิตจำนวนมาก ทำให้โรงพยาบาลสามารถสำรองโลหิตได้เพียงพอต่อความต้องการ" นางสาวปนัดดา กล่าว

นางสาวปนัดดา กล่าวต่อว่า การบริจาครถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่กองทุนฯ ดำเนินการตามปกติอย่างสม่ำเสมอ โดยครั้งนี้ได้มุ่งเน้นไปที่รถบริจาคโลหิตตามความต้องการของโรงพยาบาล แต่ที่กองทุนฯ ได้มีคำสั่งการปรับแต่งรถให้มีสีสันสดใสและเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้ ก็เพื่อให้เป็นต้นแบบแก่รถรับบริจาคโลหิตรุ่นใหม่ที่ไม่ละเลยการสร้างบรรยากาศการบริจาคโลหิตที่เปรียบเสมือนการให้ชีวิต

"ถือเป็นความตั้งใจของเราที่ต้องการแสดงความจริงใจต่อการให้ครั้งนี้ว่าเราไม่เพียงแต่ให้รถและเครื่องไม้เครื่องมือ แต่เราต้องการให้ความบันเทิงและบรรยากาศของการเป็นผู้ให้ชีวิตของประชาชนด้วย" นางสาวปนัดดา กล่าว

รถยูดี เควสเตอร์ ดังกล่าวถูกดัดแปลงภายในให้เป็นสถานที่รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โดยมีทั้งสิ้น 8 เตียง และได้ตกแต่งสภาพภายในที่สามารถอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ ส่วนภายนอกได้ทำการเติมแต่งลวดลายสีสันเชิญชวนประชาขนที่พบเห็นให้ร่วมบริจาคโลหิต

ยูดี เควสเตอร์ เป็นรถบรรทุกรุ่นแรกที่ผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2557 ภายใต้แผนการลงทุน 2,000 ล้านบาท โดยยูดี ทรัคส์ นี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมรดกจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างวิศวกรทีมไทย และทีมญี่ปุ่นในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถือเป็นประวัติศาสตร์ของยูดี ทรัคส์ (ประเทศไทย) ที่ได้ทำการเปิดตัวรถยูดี โครเนอร์ รถบรรทุกขนาดกลางที่ผลิตจากโรงงานผลิตยูดี ทรัคส์ ที่ กม. 25 ถนนบางนา-ตราด ซึ่งเป็นการรุกสู่ตลาดใหม่ของยูดี ทรัคส์ (ประเทศไทย) เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ

ในภาพ นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา กำลังส่งมอบรถบริจาคโลหิตให้แก่นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีนางสาวกิตติธารา พันขันธ์ ที่ปรึกษางานขาย ยูดี ทรัคส์ (ประเทศไทย) และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีส่งมอบรถรับบริจาคโลหิตครั้งนี้

ยูดี ทรัคส์ร่วมส่งมอบ 'รถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่’ โดยใช้ ยูดี เควสเตอร์ ดัดแปลง