มูลนิธิทีเอชนิค และ SET จัดเวทีเสวนา Living with disruption: Impact of Blockchain on businesses

11 Apr 2018
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดเสวนา Living with disruption: Impact of Blockchain on businesses เชิญร่วมฟังการอัพเดทสถานการณ์ Blockchain ในปัจจุบันของทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาการของ Cryptocurrency จาก ดร.ภูมิ ภูมิรัตน กูรูด้าน Blockchain ของไทย ในหัวข้อ "Understanding: Blockchain Technology & Rise of Cryptocurrency"
มูลนิธิทีเอชนิค และ SET จัดเวทีเสวนา Living with disruption: Impact of Blockchain on businesses

พร้อมแนะนำการปรับตัวและประยุกต์ใช้ Blockchain ในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในหัวข้อ "Using: Blockchain Technology to Innovate your business" โดย ดร.รอม หิรัญพฤกษ์, รท.ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ และ ดร.ภูมิ ภูมิรัตนรวมทั้งให้ความเข้าใจและเห็นพัฒนาการของการนำเทคโนโลยี Blockchainมาใช้ในธุรกิจการเงินการลงทุน ในหัวข้อ "Blockchain: The Impact of Technology on Financial & Investment Services" โดย คุณพราวพร เสนาณรงค์, คุณพงศ์ปิติ เอกเธียรชัย และ คุณปรมินทร อินโสม

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น.

ณ หอประชุม ศ.สังเวียนฯ ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

www.thnic.or.th/blockchain2018