กยท. จัดสรรงบประมาณ 49 (5) จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มแก่เกษตรกรชาวสวนยาง เริ่มคุ้มครองแล้วตั้งแต่บัดนี้

04 Oct 2018
การยางแห่งประเทศไทย กยท. จัดสรรงบประมาณ 49 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม TPB กับ บริษัท ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. เริ่มคุ้มครองแล้วตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2562
กยท. จัดสรรงบประมาณ 49 (5) จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มแก่เกษตรกรชาวสวนยาง เริ่มคุ้มครองแล้วตั้งแต่บัดนี้

นายอภิเดช เชาวลิต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. ได้จัดสรรงบประมาณ 49 (5) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม TPBโดย บริษัท ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกตามเงื่อนไขที่กำหนดโดย กยท. ดำเนินการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยแบบกลุ่ม ให้ความคุ้มครองแก่เกษตรกรชาว สวนยางเกษตรชาวสวนยางของ กยท. ที่ขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยให้ความคุ้มครองสำหรับความสูญเสียหรือบาดเจ็บอันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ ปัจจัยภายนอกร่างกาย ส่งผลทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิง และให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ กล่าวต่อว่า ตอนนี้ได้เริ่มดำเนินการให้ กยท. จังหวัด และ กยท. สาขา เดินหน้ารับแจ้งผู้รับผลประโยชน์การประกันภัยกลุ่มสวัสดิการชาวสวนยางแล้ว ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวมีผลคุ้มครองตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2562 เกษตรกรสามารถขอรับเอกสารคู่มือ วิธีการปฏิบัติ และแจ้งผู้รับผลประโยชน์ได้ที่ กยท. จังหวัด หรือ สาขา ในพื้นที่ของตนเองได้ ในวันและเวลาทำการ