ภาพข่าว: แรบบิท รุก ตลาดไลฟสไตล์ ร่วมมือกับ ซีเอ็ด บุ๊ค เพิ่มช่องทางการชำระเงินให้กับผู้ที่รักการอ่าน

13 Sep 2018
บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด โดยนางสาว วราภรณ์ นิลพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ นางสาวไอรินทร์ อริยพงศ์สถิต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ร่วมกับบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย นายนิวัฒน์ วัฒนสิริมนต์ ผู้อำนวยการแผนกสื่อสารการตลาดและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ได้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่รักการอ่านด้วยการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรแรบบิท ที่ ร้านหนังสือซีเอ็ด ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมรับโปรโมชั่น ลดทันที 15% วันที่ 1 ก.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61 เมื่อซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์ ซีเอ็ด ทุกประเภท
ภาพข่าว: แรบบิท รุก ตลาดไลฟสไตล์ ร่วมมือกับ ซีเอ็ด บุ๊ค เพิ่มช่องทางการชำระเงินให้กับผู้ที่รักการอ่าน

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่นต่าง ๆ ได้ที่ Facebook: Rabbit และ Facebook: SE-ED Book Center.