ภาพข่าว: สัมมนาวิชาการประจำปี ACMA Business Forum 2018

19 Sep 2018
สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการประจำปีACMA Business Forum 2018 หัวข้อ "Transforming Business, Transforming Thailand" เพื่อตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม จึงทำให้ธุรกิจในประเทศไทยต้องปรับตัวเพื่อรักษาและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในงาน
ภาพข่าว: สัมมนาวิชาการประจำปี ACMA Business Forum 2018