“โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ”

05 Sep 2018
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (คนกลาง) จัดแถลงข่าว การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ตอน "พิเภกสวามิภักดิ์" โดยมี พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร (ที่ ๓ จากขวา), ประเมษฐ์ บุณยะชัย (ที่ ๒ จากซ้าย), ดร.อนุชา ทีรคานนท์ (ที่ ๓ จากซ้าย), และ ดร.เกิดศิริ นกน้อย (ขวาสุด) มาร่วมงาน ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันก่อน
“โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ”

หมายเหตุ : การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กำหนดจัดแสดง ระหว่างวันที่ ๓ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://m.facebook.com/Khon-Performance-โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ-322915151114362/

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

1.อาจารย์วิชัย รักชาติ คณะกรรมการ

2.อาจารย์ประเมษฐ์ บุณยะชัย คณะกรรมการ

3.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณะกรรมการ

4.ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และประธานคณะกรรมการ ฯ

5.คุณพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

6.คุณนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

7.ดร.เกิดศิริ นกน้อย คณะกรรมการ