สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

05 Nov 2018
ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสนามลู่ปั่นจักรยาน "เจริญสุขมงคลจิต" ณ บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โอกาสนี้ สนามลู่ปั่นจักรยาน "เจริญสุขมงคลจิต" จึงขอปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ถึงวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน2561 เพื่อเตรียมการพิธีเปิดสนามลู่ปั่นจักรยาน ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน นี้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

สนามลู่ปั่นจักรยาน "เจริญสุขมงคลจิต" หรือชื่อภาษาอังกฤษ "HAPPY AND HEALTHY BIKE LANE" เป็นนามพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.5 กิโลเมตร เป็นสนามลู่ปั่นจักรยานที่มีมาตรฐานสากลเต็มรูปแบบ เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 06.00น.-21.00 น. ทั้งนี้สนามลู่ปั่นจักรยาน "เจริญสุขมงคลจิต" จะเปิดให้บริการแก่นักปั่นได้อีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561