ภาพข่าว: โอสถสภา มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก

18 Oct 2018
นายเพชร โอสถานุเคราะห์ (กลาง) ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิโอสถสภา สานต่อปณิธานแห่งการให้ด้วยการตอบแทนสังคม มอบเงินบริจาคจำนวน 3,810,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อมอบแสงสว่างแก่ดวงตาในการผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ขาดแคลนจำนวน 127 ดวงตา พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องฟอกไตขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ห้อง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้มีชีวิตดียิ่งขึ้น เนื่องในโอกาสที่ บมจ. โอสถสภา ดำเนินกิจการมากว่า 127 ปี และเข้าทำการซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก โดยมีแพทย์หญิงพัทธ์ศรัณย์ ธนะสุพรรณ ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นผู้รับมอบ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภาพข่าว: โอสถสภา มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก