ซีพี ออลล์ จับมือ 4 สถาบันเปิดค่าย 'กล้าวรรณกรรม’ 'กล้าการ์ตูน’ ปั้นนักเขียนรักษ์โลก

17 Oct 2018
ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสมาคมการ์ตูนไทย จัดค่าย "กล้าวรรณกรรม" และค่าย "เซเว่น อีเลฟเว่นถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน" รุ่นที่ 15 ภายใต้แนวคิด "รักษ์โลกด้วยพลังคนรุ่นใหม่" เปิดโอกาสให้เยาวชนก้าวสู่เส้นทางนักเขียน นักวาดการ์ตูน ประจำปี 2561 โดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศกว่า 140 คน และครูที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในรูปแบบค่ายที่เข้มข้นทั้งเนื้อหาสาระและกิจกรรมเสริมทักษะ
ซีพี ออลล์ จับมือ 4 สถาบันเปิดค่าย 'กล้าวรรณกรรม’ 'กล้าการ์ตูน’ ปั้นนักเขียนรักษ์โลก

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ค่าย "กล้าวรรณกรรม" และค่าย "เซเว่น อีเลฟเว่นถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน" เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเขียนการอ่านการเรียนรู้ของซีพี ออลล์ ในการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ตามปณิธาน "ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน" เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะด้านการเขียนวรรณกรรมและการวาดการ์ตูนแก่เยาวชนไทย ซึ่งในปีนี้มีเยาวชนจากทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 146 คน ตลอดจนมีครูอาจารย์ที่ปรึกษาด้านภาษาไทยและศิลปะเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

"เยาวชนจะได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ อาทิ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ถึง 3 ท่าน คือ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, อ.ชมัยภร แสงกระจ่าง, อ.ศักดิ์สิริ มีสมสืบ นอกจากนี้ยังมี คุณราช เลอสรวง นายกสมาคมการ์ตูนไทย, คุณโอม รัชเวทย์ นักเขียนการ์ตูนชื่อดัง ร่วมกันเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ ซึ่งเยาวชนที่มาเข้าค่ายจะได้รับการถ่ายทอดเทคนิคการเขียน - วาดการ์ตูน ในรูปแบบเวิร์คช็อปที่เข้มข้น หลากหลาย นับเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนสามารถพัฒนางานเขียนสร้างผลงานส่งเข้าประกวดเวทีต่างๆ ด้วยความมั่นใจสร้างสีสันจากพลังคนรุ่นใหม่ที่รักษ์โลกให้แวดวงวรรณกรรมไทย" นายสุวิทย์ กล่าว

นอกจากการพัฒนาเยาวชนแล้วยังได้คัดเลือกครูที่ปรึกษาทางด้านภาษาไทยและศิลปะ จากโรงเรียนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 38 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ครูอาจารย์ได้รับความรู้ใหม่ๆ และมีเทคนิคพิเศษในการจัดการเรียนการสอนวิชาการเขียนวรรณกรรมและการวาดการ์ตูน ตลอดจนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลในสถานศึกษาต่อไป ภายในงานนี้ยังมีการเสวนาและการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น "รักษ์โลกด้วยพลังคนรุ่นใหม่" โดย ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร, "เพาะกล้า:สานฝันสู่วันใหม่", "กลเม็ดเคล็ดลับเฉพาะวรรณศิลป์" ,"สร้างงานขายฝัน" ให้เยาวชนได้เรียนรู้ร่วมกัน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1- 4 ตุลาคม 2561 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

โครงการค่าย "กล้าวรรณกรรม" และค่าย "เซเว่น อีเลฟเว่น ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน" เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 14 ปี ภายใต้นโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ของซีพี ออลล์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวนกว่า 1,800 คน และครูอาจารย์จำนวนกว่า 400 คน

ซีพี ออลล์ จับมือ 4 สถาบันเปิดค่าย 'กล้าวรรณกรรม’ 'กล้าการ์ตูน’ ปั้นนักเขียนรักษ์โลก