ภาพข่าว: พิธีคำนับครู และการซ้อมการแสดงโขน

24 Oct 2018
ประเมษฐ์ บุณยะชัย (กลาง) คณะกรรมการจัดการแสดงโขน เป็นประธานในพิธีคำนับครูนาฏศิลป์ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มซ้อมการแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน "พิเภกสวามิภักดิ์" โดยมี วีระชัย มีบ่อทรัพย์ (ที่ ๒ จากซ้าย) เป็นผู้ประกอบพิธี พร้อมด้วย ดร.อนุชา ทีรคานนท์ (ที่ ๓ จากขวา), ดร.สุรัตน์ จงดา (ที่ ๒ จากขวา) และ ดร.เกิดศิริ นกน้อย (ที่ ๓ จากซ้าย) ร่วมพิธี ณ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันก่อน
ภาพข่าว: พิธีคำนับครู และการซ้อมการแสดงโขน

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

๑. นางสาวสุภาพร เปี่ยมนงนุช นักแสดงโขน

๒. อาจารย์วีระชัย มีบ่อทรัพย์ ผู้ประกอบพิธี

๓. ดร.เกิดศิริ นกน้อย คณะกรรมการ

๔. อาจารย์ประเมษฐ์ บุณยะชัย คณะกรรมการ

๕. ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณะกรรมการ

๖. ดร.สุรัตน์ จงดา คณะกรรมการ

๗. นายปพน รัตนสิปปกร นักแสดงโขน