สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว “ บีดีเอ็มเอส กรุงเทพมาราธอน 2018”

23 Jul 2018
ด้วยสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติบีดีเอ็มเอส กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 31 ในวันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 จุดเริ่มต้น-สิ้นสุด ณ บริเวณถนนสนามไชย (ข้างพระบรมมหาราชวัง) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ,ส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร และรายได้ส่วนหนึ่งของการจัดงานจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา สำหรับการจัดงานครั้งที่ 31 ในปีนี้ถือว่าเป็นการจัดที่เข้าสู่ทศวรรษที่ 4 ซึ่งทางสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ยังคงมุ่งหวังในการใช้สถานที่เดิมเป็นสถานที่จัดงานเพื่อที่จะรักษาการจัดที่เป็นเอกลักษณ์มายาวนาน อันเป็นตำนานของกรุงเทพมาราธอน โดยการจัดงานตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสถานที่และเส้นทางในการวิ่งที่สวยงามเป็นที่รู้จักแพร่หลายของนักวิ่งจากทั่วโลก

และจะจัดให้มีการแถลงข่าวเปิดความพร้อมอย่างเป็นทางการ ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทเวศร์รำลึก สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร