กระทรวงพลังงาน เปิดงาน “ตามรอยศาสตร์พระราชา...ด้านการพัฒนาพลังงาน”

26 Jul 2018
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีเปิดงาน "ตามรอยศาสตร์พระราชา...ด้านการพัฒนาพลังงาน" ภายใต้แนวคิด "สานต่อศาสตร์พระราชา...การพัฒนาด้านพลังงาน" เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และเผยแพร่พระราชกรณียกิจตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเพื่อให้ได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในการปฏิบัติ พระราชกรณียกิจตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กระทรวงพลังงาน เปิดงาน “ตามรอยศาสตร์พระราชา...ด้านการพัฒนาพลังงาน”

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน ให้การต้อนรับ และรับชมการแสดงเปิดงานชุด "สานต่อศาสตร์พระราชา...การพัฒนาด้านพลังงาน" โดย เก่ง ธชย ประทุมวรรณ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน และสื่อมวลชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วยโซนกิจกรรมหลัก 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 การจัดแสดงนิทรรศการรวบรวมพระราชกรณียกิจที่สื่อให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนที่มีพื้นฐานมาจากความรักความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทย ให้มีความอยู่ดีกินดี สร้างรายได้และอาชีพอย่างพอเพียง อันได้แก่ การสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ การทดลองใช้แผงโซล่าเซลล์ และการผลิตเอทานอล ที่เป็นส่วนประกอบในน้ำมันเบนซิน ในการนำมาผลิตแก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล เป็นต้น

รวมทั้ง นิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ

โซนที่ 2 ห้องภาพยนตร์สานต่อศาสตร์พระราชา...การพัฒนาด้านพลังงาน เป็นการจัดแสดงภาพยนตร์เรื่องเล่าของหนูดี ในหลวง คือคุณครู และพ่อของคนไทยทุกคน ชุดพิเศษในรูปแบบ "Mapping 3D Theater" ซึ่งเป็นการนำเสนอพระอัจฉริยภาพด้านพลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย

โซนที่ 3 เวทีกิจกรรม ซึ่งจัดการเสวนาในหัวข้อ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือถ่ายทอดความประทับใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการทำความดีด้วยหัวใจ" โดยวิทยากรผู้มีชื่อเสียง อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ ผู้เคยถวายการรับใช้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านดนตรี และพลเรือตรี ดร.สมัย ใจอินทร์ เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน พร้อมทั้งศิลปินดารา อาทิ คุณศิรพันธ์ วัฒนจินดา,คุณวรเชษฐ์ เอมเปีย,คุณณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์,คุณพชรพล ทรงศรี ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในทุกวัน

งาน "ตามรอยศาสตร์พระราชา...ด้านการพัฒนาพลังงาน" ภายใต้แนวคิด "สานต่อศาสตร์พระราชา...การพัฒนาด้านพลังงาน" กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฎาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม สแควร์ ดี (Square D) ด้านหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในเวลา 10.00 – 20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-140-7000 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.energy.go.th หรือที่เพจเฟซบุ๊คแฟนเพจ "กระทรวงพลังงาน"

กระทรวงพลังงาน เปิดงาน “ตามรอยศาสตร์พระราชา...ด้านการพัฒนาพลังงาน”