ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับ อบต.แม่รำพึง จัดโครงการ "เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (รักในหลวง รักษ์บางสะพาน) ประจำปี 2561

26 Jul 2018
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง จัดกิจกรรมบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ "เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (รักในหลวง รักษ์บางสะพาน) ประจำปี 2561" เพื่อร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 พร้อมรณรงค์และสร้างจิตสำนึกชาวบางสะพานในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากนายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย กิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ จำนวน 66 ต้น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,060,000 ตัว และเก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านดอนสำราญ หมู่ 1 บ้านดอนสำราญ ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีประชาชนชาวบางสะพานนับ 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีและการร่วมมือกันขององค์กรภาครัฐ กลุ่มเหล็กสหวิริยาและชาวบางสะพานในการร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของบางสะพานตามแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับ อบต.แม่รำพึง จัดโครงการ "เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (รักในหลวง รักษ์บางสะพาน) ประจำปี 2561