ภาพข่าว: เทเวศประกันภัย มอบเสื้อกั๊กสะท้อนแสงให้แก่สำนักงานเขตพระนคร

11 Jul 2018
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย นางภาวิณี ทิพย์เพชร (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร มอบเสื้อกั๊กสะท้อนแสงสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสวมใส่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงาน ให้แก่สำนักงานเขตพระนคร โดยมี นายพงศธร ศิริธรรม (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเขตพระนคร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายด้านสังคมของบริษัทฯ ที่มุ่งส่งเสริมความปลอดภัย สุขอนามัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภาพข่าว: เทเวศประกันภัย มอบเสื้อกั๊กสะท้อนแสงให้แก่สำนักงานเขตพระนคร