ภาพข่าว: มอบทุนเรียนพยาบาล สานฝันต่ออนาคตเป็น นางฟ้าชุดขาว

10 Jul 2018
ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์(แถวนั่ง : กลาง)ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นายกอบชัย ซอโสตถิกุล (แถวนั่ง : ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และ รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ (แถวนั่ง : ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มอบทุน "โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ โรงพยาบาลหัวเฉียว" ในปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 6) จำนวน 15 ทุน มูลค่า 6 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล และผลิตบุคลากรรองรับการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อรองรับการเข้าสู่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางในการกระจายโอกาสในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความฝันเป็น "นางฟ้าชุดขาว" ได้ศึกษาต่อเพื่อได้เป็นพยาบาลวิชาชีพ
ภาพข่าว: มอบทุนเรียนพยาบาล สานฝันต่ออนาคตเป็น นางฟ้าชุดขาว

โครงการนี้มีนโยบายมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 - 2561 จำนวน 170 ทุน มูลค่ารวม 68 ล้านบาท นอกจากทุนศึกษาเล่าเรียนแล้วยังได้จัดหาหอพักให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายส่วนตัว โรงพยาบาลฯ จะพิจารณาให้ยืมเงินเดือนละ 4,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย