ภาพข่าว: 'ศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล’ จัดพิธีทำบุญ

10 Jul 2018
ศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดพิธีทำบุญศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท. ชาญเทพ เสสะเวช ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นประธานในพิธี โดยมี พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและรองประธานคณะกรรมการอำนวยการเยาวชนสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะกรรมการเยาวชนสัมพันธ์ อาทิ ดร.วนิดา บดินทร์ภักดีกุล, ดร.อรพรรณ สินประสงค์ ตลอดจน พล.ต.ท. อนันต์ ภิรมย์แก้ว ประธานมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล ชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล และผู้ให้การสนับสนุนการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ร่วมในพิธี ณ ศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ อาคารเรือนรับรอง กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ภาพข่าว: 'ศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล’ จัดพิธีทำบุญ