ภาพข่าว: โบว์ลิ่งการกุศล “เทพฯ นนท์โบว์ล ครั้งที่ 9” ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

09 Jul 2018
สมชาย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ร่วมกับ ชัญญ์ญาณ์ ธำรงวินิจฉัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด จัดโบว์ลิ่งการกุศล "เทพฯ นนท์โบว์ล ครั้งที่ 9" ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เพื่อหาทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาอาคารสถานที่ โดยมี สมบูรณ์ สิบตรีพล, ฉวีวรรณ เถียรสุวรรณ, สุวัชชัย นิมมานเทวินทร์, อนงค์นาฏ อำนวยพล และ กฤษฏ์ อำนวยพล ให้เกียรติมาร่วมงานด้วย ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล เอสพลานาด แคราย
ภาพข่าว: โบว์ลิ่งการกุศล “เทพฯ นนท์โบว์ล ครั้งที่ 9” ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี