ภาพข่าว: วงศ์บัณฑิต ร่วมหารือเสนอแนวคิดพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปครบวงจร

03 Sep 2018
คุณธนวัฒน์ พันธุ์โกศล กรรมการบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัดเข้าร่วมประชุมหารือกับ นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) เพื่อเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สำหรับเตรียมนำเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมลอฟท์มาเนีย บูทีค อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จากการหารือกับส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ได้ข้อสรุปตามข้อเสนอของภาคเอกชนพื้นที่ภาคใต้ 3 ประเด็น เพื่อตอบสนองตามแนวทางการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปครบวงจร โดยประเด็น 1 ในนั้นคือ เมืองนวัตกรรมและการออกแบบไม้ยางพาราเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการจัดการมาตรฐานการจัดการป่าไม้ยั่งยืน และรองรับ Industry 4.0 ยกระดับมาตรฐานไม้ยางพาราให้ได้มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (FSC) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมยางพารา ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมมีศูนย์ปฎิรูปอุตสาหรรมเชิงสร้างสรรค์ (ITC) ที่ จังหวัดสุราษฎ์ธานี เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงหน่วยงานเครือข่ายในการบูรณาการบริการด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เอสเอ็มอีสามารถยกระดับเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถใช้พื้นที่จัดตั้งโครงการจะตั้งอยู่ที่ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนาดพื้นที่กว่าพันไร่
ภาพข่าว: วงศ์บัณฑิต ร่วมหารือเสนอแนวคิดพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปครบวงจร