ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการ จ.ปราจีนบุรี

24 Aug 2018
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จัดคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี อาทิ โรงเรียนศรีมหาโพธิ โรงเรียนศรีมโหสถ และโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานดั๊บเบิ้ล เอ ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมเรียนรู้ "กระดาษจากคันนา" ที่ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกต้นกระดาษบนคันนาว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ เป็นรายได้เสริมและช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อนอีกด้วย ผ่านการบรรยายและนำเสนอด้วยภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ และเข้าชมกระบวนการผลิตกระดาษคุณภาพสูงที่โรงผลิตกระดาษที่ 3 นับเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ๆ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน
ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการ จ.ปราจีนบุรี