ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังมอบรางวัลนวัตกรรมดีเด่น

27 Aug 2018
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง มอบรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ภายในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ประกอบด้วย
ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังมอบรางวัลนวัตกรรมดีเด่น

1. ประเภทรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2. ประเภทรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ – ไม่มีผู้ได้รับรางวัล –

สำหรับรางวัลชมเชย ด้านนวัตกรรม ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และธนาคารออมสิน

รางวัลชมเชย ด้านความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561