ยินดีต้อนรับ! นักศึกษาใหม่”61 ระดับบัณฑิตศึกษา ม.ศรีปทุม ”ความสำเร็จไม่ยากอย่างที่คิด”

28 Aug 2018
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญและการบรรยายพิเศษ "Mindset For Success" (ความสำเร็จไม่ยากอย่างที่คิด) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรนรินทร์ เมธีกุล
ยินดีต้อนรับ! นักศึกษาใหม่”61 ระดับบัณฑิตศึกษา ม.ศรีปทุม ”ความสำเร็จไม่ยากอย่างที่คิด”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และพิธีบายศรีสู่ขวัญและมอบพวงมาลัยรับขวัญร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ให้แก่นักศึกษาใหม่ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่และสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณาจารย์และนักศึกษาด้วยกันเองด้วยบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่นและซาบซึ้งใจ

จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาท พร้อมแนะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม แก่นักศึกษาใหม่ ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Mindset For Success" (ความสำเร็จไม่ยากอย่างที่คิด) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรนรินทร์ เมธีกุล ผู้อำนวยการ The Center of Excellence for Human Capital Development ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และเป็นการสร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ ให้แก่นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ยินดีต้อนรับ! นักศึกษาใหม่”61 ระดับบัณฑิตศึกษา ม.ศรีปทุม ”ความสำเร็จไม่ยากอย่างที่คิด”