กรมวิทย์ฯ ร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี 2561

17 Aug 2018
17 สิงหาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2561 ภายในงานมี ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านถ่ายทอดเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ เช่น สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สิ่งทอ เพื่อแก้ปัญหากระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานีการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เป็นที่มาของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เป้าหมายสำคัญในการดำเนินงานเพื่อจัดแสดง เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตลอดจนจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ช่วยกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้มากยิ่งขึ้น
กรมวิทย์ฯ ร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี 2561

ผู้สนใจสามารถร่วมชม ช็อป สินค้าดีมีคุณภาพจากทั่วประเทศ ได้ระหว่างวันที่ 11-19 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี