รัฐบาลชื่นชม “งิ้วไทย” สืบสานการแสดงพื้นบ้าน สร้างรายได้เข้าประเทศ

05 Feb 2019
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการมหกรรมการแสดงอุปรากรจีน และการแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้ากากเสฉวน การสาธิต การแต่งหน้าและการแต่งกายงิ้ว และชมการสาธิต การเขียนหน้ากากงิ้ว โดยกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมอุปรากรจีน และภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงงิ้วของไทยเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับศิลปินไทยกว่า 200 ล้านบาท
รัฐบาลชื่นชม “งิ้วไทย” สืบสานการแสดงพื้นบ้าน สร้างรายได้เข้าประเทศ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า จากการที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านและสนับสนุนศิลปินให้มีความมั่นคงทางรายได้และอาชีพ สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้สนับสนุนการแสดงพื้นบ้านทุกแขนง ได้แก่ ขับซอล้านนา โนรา ลิเก หมอลำ กลองล้านนา หนังตะลุง เพลงพื้นบ้านภาคกลาง และอุปรากรจีน (งิ้ว) เนื่องจากประสบปัญหาไม่มีการจ้างงาน ทำให้ขาดรายได้และขาดความมั่นคงในอาชีพ โดยขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสืบทอดศิลปะการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อพัฒนารูปแบบการแสดงให้เป็นนิยม และส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชนได้จัดเวทีการแสดงเพื่อสร้างรายได้ให้กับศิลปิน รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้ศิลปินพื้นบ้านได้มีเวทีในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่ความรัก ภาคภูมิใจและร่วมกันสืบสานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทยสืบไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า เนื่องในเทศกาลตรุษจีนในปี 2562 นี้ กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหกรรมการแสดงอุปรากรจีน เพื่อฟื้นฟูศิลปะการแสดงให้ได้รับสนใจและความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยจัดแสดงงิ้วที่เป็นสิริมงคล อาทิ เปาบุ้นจิ้น งิ้วร้องไทย พูดไทย งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก และงิ้วเรื่อง รามเกียรติ์ เป็นต้น เมื่อวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าไอคอนสยาม ที่ผ่านมาประเทศไทยมีคณะงิ้วกว่า 100 คณะ ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 30 คณะ แต่มีเพียงแค่ 10 คณะที่มีความพร้อมในการแสดง ซึ่งได้พัฒนารูปแบบการแสดง เทคนิคการนำเสนอ การแต่งกาย โดยปัจจุบันนักแสดงงิ้วเป็นศิลปินคนไทย และสามารถแสดงงิ้วเปลี่ยน หน้ากากได้ ทำให้ได้รับความนิยมจากผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ทำให้มีการว่าจ้างคณะนักแสดงงิ้วของไทยไปแสดงในประเทศต่างๆ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ สร้างรายได้กว่า 200 ล้านบาทสำหรับในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดทำแผนการดำเนินงานการสนับสนุนการแสดงพื้นบ้านของไทย 5 แนวทาง ประกอบด้วย 1.ส่งเสริมสนับสนุนให้ศิลปินพื้นบ้านร่วมกันจัดตั้งเป็นสมาคมศิลปินพื้นบ้านแขนงต่างๆ 2.อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคมศิลปินพื้นบ้านและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดำเนินการถ่ายทอดศิลปะการแสดงให้แก่เยาวชนในส่วนภูมิภาคต่างๆ 3.จัดประชุมสมาคม ศิลปินพื้นบ้านร่วมกันปรับปรุงการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้ประสิทธิภาพ 4.ส่งเสริมให้ศิลปินพื้นบ้านได้ร่วมแสดงในงานเทศกาล งานประเพณีต่างๆของท้องถิ่น และ 5.เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปินพื้นบ้านอาเซียนและประเทศต่างๆ

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊คกรมส่งเสริมวัฒนธรรม หรือwww.culture.go.th และสายด่วนวัฒนธรรม 1765 และขอเชิญชวนส่งคลิปอวยพรวันตรุษจีน ซินเหนียนไคว้เล่อ เฮง เฮง เฮง รับตรุษจีนปีหมู ทางสื่อออนไลน์ได้ที่ https://youtu.be/gEL3F0ScRWw

รัฐบาลชื่นชม “งิ้วไทย” สืบสานการแสดงพื้นบ้าน สร้างรายได้เข้าประเทศ รัฐบาลชื่นชม “งิ้วไทย” สืบสานการแสดงพื้นบ้าน สร้างรายได้เข้าประเทศ รัฐบาลชื่นชม “งิ้วไทย” สืบสานการแสดงพื้นบ้าน สร้างรายได้เข้าประเทศ