TO BE NUMBER ONE IDOL 9

07 Feb 2019
ขอเชิญเข้าร่วมชมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL 9 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นกำลังใจให้ IDOL ที่คุณชื่นชอบ วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ แปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
TO BE NUMBER ONE IDOL 9

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE หรือที่ www.tobenumber1.net