ภาพข่าว: มอบของให้สถานสงเคราะห์

06 Feb 2019
นายลิม ชอง บุน เดนนิส (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารระดับสูง มอบของอุปโภค บริโภค และของเล่นที่พนักงานและผู้บริหารร่วมบริจาคให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ
ภาพข่าว: มอบของให้สถานสงเคราะห์

Mr. Lim Chong Boon Dennis, (3rd from left), President of MFC Asset Management Pcl., distributes consumer good, food and toys jointly donated by executives and employees to the Nontapum Home for Children with Disabilities.