ภาพข่าว: วว.ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร”ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017”

06 Feb 2019
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) จัดการอบรมเชิงวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วว. และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในหลักสูตร"ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017" โดยมี น.ส.สิริรัตน์ ถาวรรัตน์ ผอ.สรร. เป็นประธานเปิดงาน โอกาสนี้ ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและพันธกิจสังคม ม.อุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมกันนี้ น.ส.วิลาวัลย์ พงษ์พิทักษ์ ผอ.ห้องปฏิบัติการ ชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาพข่าว: วว.ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร”ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017”