ARPA แพล็ทฟอร์มที่ใช้บล็อกเชนรักษาผลประโยชน์และความเป็นส่วนตัวของยูสเซอร์จากทีมผู้พัฒนาระดับหัวกะทิ

01 Feb 2019
เก็บตกสตาร์ทอัพบล็อกเชน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาในงาน LD REDEFINE MEET UP ณ อาคารเคเอ็กซ์ โนว์เลดจ์เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทแอลดี แคปิตอล จำกัด และ บริษัท เจเนสิส แคปิตอล จำกัด ได้จัดงานนำเสนอเทคโนโลยีบล็อกเชน สำหรับการนำมาใช้ในธุรกิจและชีวิตประจำวัน โดยมีหนึ่งในโปรเจ็คต์ที่น่าสนใจคือ ARPA
ARPA แพล็ทฟอร์มที่ใช้บล็อกเชนรักษาผลประโยชน์และความเป็นส่วนตัวของยูสเซอร์จากทีมผู้พัฒนาระดับหัวกะทิ

ARPA : คือ แพล็ตฟอร์มที่นำเสนอโซลูชั่นสำหรับรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้หรือองค์กรที่ใช้ระบบบล็อกเชนในการเก็บรักษาข้อมูล เมื่อข้อมูลนั้นต้องใช้ร่วมกันกับผู้อื่นหรือมีผู้ใช้หลายกลุ่ม

ในยุคไอทีหรือ Information Technology นั้นแน่นอนว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานต่างๆเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากองค์กรทั้งรัฐและเอกชน ตลอดจนสินค้าและบริการต่างๆสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงวางแผนกลยุทธ์ในการกำหนดกิจกรรมต่างๆได้ ซึ่งในอุตสาหกรรมการเก็บและบริการข้อมูลสถิตินั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 เฟสใหญ่ๆ

เฟสแรกคือข้อมูลที่เก็บและใช้ภายในองค์กรนั้นเอง

เฟสที่สองคือการซื้อขายข้อมูลระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ

และเฟสที่สามคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถนำข้อมูลนั้นมาสร้างมูลค่าเพื่อตนเองได้

แต่ในความเป็นจริงนั้นแพล็ตฟอร์มอินเตอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการแอพลิเคชั่นรายใหญ่ล้วนเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้มากกว่า ดังนั้น ทางผู้พัฒนาแพล็ตฟอร์มการเก็บรักษาข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกับเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่าง ARPA สตาร์ทอัพที่รวมนักพัฒนาระดับหัวกะทิจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในจีนและสหรัฐอเมริกา จึงได้พัฒนาระบบรักษาความเป็นส่วนตัวในการควบคุมการแชร์ข้อมูลต่างๆผ่าน Private Smart Contract (ระบบสัญญาอัจฉริยะส่วนบุคคล) และป้องกันทำให้เกิดการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนในบล็อกเชนด้วยการใช้ Verifiable Computation (ระบบการคำนวณที่สามารถตรวจสอบได้) ทำให้สามารถจัดการความเสี่ยงเรื่องป้องกันข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้รับประโยชน์หรือผลตอบแทน ตลอดจนทำให้ผู้ที่ซื้อข้อมูลนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากขึ้น เช่น ทำการโฆษณาได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งระบบที่ ARPA ใช้นั้นเรียกว่าระบบ Mutiparty Computation (MPC) ซึ่งมีการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลระหว่างกัน ทำให้เกิดความแม่นยำและการักษาความเป็นส่วนตัวตลอดจนความปลอดภัยได้สูงที่สุด สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ arpachain.io

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้ทำการโร้ดโชว์สู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้งไทย เวียตนาม และสิงคโปร์ โดยบริษัทผู้ให้คำปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ คือ Onexpo และ DIFY จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้รับความสนใจในกลุ่มผู้สนใจในเทคโนโลยีเป็นจำนวนมาก