ตร. นำเยาวชนสัมพันธ์ร่วมต้อนรับและรับฟังโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

11 Jan 2019
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ที่หน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมจัดกิจกรรม ดังนี้ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, กองบัญชาการศึกษา, โรงพยาบาลตำรวจ, กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ, กองบินตำรวจ, กองทะเบียนประวัติอาชญากร, กองบังคับการตำรวจน้ำ, กองบังคับการตำรวจจราจร และกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาลจะได้นำผู้แทนเยาวชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 367-375 จำนวนทั้งสิ้น 1,550 คน พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการเยาวชนสัมพันธ์, วิทยากรเยาวชนสัมพันธ์, ข้าราชการตำรวจ และคณะชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล ร่วมต้อนรับและรับฟังโอวาทจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในการนี้ พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม
ตร. นำเยาวชนสัมพันธ์ร่วมต้อนรับและรับฟังโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562