Gossip News: TWPC พบรมว.เกษตร กัมพูชา

14 Jan 2019
แอบได้ยินมาว่า บมจ.ไทยวา (TWPC) นำโดย นายโฮ เรน ฮวา บิ๊กบอสพร้อมทีมบริหาร บินตรงกรุงพนมเปญ เข้าพบท่าน H.E. Veng Sakhon รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมง ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อปรึกษาหารือถึงการขยายการลงทุนในกัมพูชา รองรับแผนขยายฐานกำลังการผลิตแป้งมันสำปะหลังสู่ CLMV งานนี้เดินหน้าเต็มกำลัง เพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งแบบไปต่อ..ไม่รอแล้วคร้า
Gossip News: TWPC พบรมว.เกษตร กัมพูชา