ภาพข่าว: MRT ส่งความสุขรับวันเด็กปี 2562

18 Jan 2019
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ร่วมกับ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 มอบของขวัญวันเด็กและแบ่งปันความรู้การใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้คอนเซ็ป " MRT ส่งความสุขรับวันเด็ก" โดยมีนายชนะพนธิ์ ศรีรัตนพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
ภาพข่าว: MRT ส่งความสุขรับวันเด็กปี 2562