ภาพข่าว: ตราหัวม้าลาย ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก ขยะพลาสติก มอบปิ่นโตให้น้องๆ บนเกาะเสม็ด

25 Feb 2019
อีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ดีดี ตอบแทนสู่สังคม ภายใต้แนวคิด "รักษ์โลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" นำทีมโดย คุณพจนี สฤษดิชัยนันทา และคุณชาตรี ยังวานิช ผู้บริหาร บมจ.เสถียรสเตนเลสสตีล ร่วมกับ คุณวีรศักิด์ ชุณหจักร กรรมการบริหาร เสม็ดรีสอร์ทกรุ๊ป จัดโครงการสาธารณะประโยชน์ "จากโรงเรียนสู่บ้าน จากวัดสู่ชุมชน" โดยนำปิ่นโตไปมอบให้กับน้องๆ และคุณครูโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร และพระสงฆ์วัดเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เพื่อรณรงค์ลดการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติกบนเกาะเสม็ด โดยมี เมธา พร้อมเทพ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบัวโนสไอเรส และหัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล ร่วมงาน
ภาพข่าว: ตราหัวม้าลาย ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก ขยะพลาสติก มอบปิ่นโตให้น้องๆ บนเกาะเสม็ด