ทีโอที ส่งมอบ “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโรงเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนวัดเขาฝา ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ หวังสร้างคุณภาพชีวิตเยาวชนให้มีความทัดเทียม

18 Feb 2019
ทีโอที ส่งมอบ "โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโรงเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนวัดเขาฝา ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์หวังสร้างคุณภาพชีวิตเยาวชนให้มีความทัดเทียม
ทีโอที ส่งมอบ “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโรงเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนวัดเขาฝา ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ หวังสร้างคุณภาพชีวิตเยาวชนให้มีความทัดเทียม

(16 ก.พ.2562) นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีโอที ร่วมส่งมอบบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการ WiFi ห้องสมุดมีชีวิต ห้องเรียน ไอที ให้กับโรงเรียนวัดเขาฝา อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานรับมอบ ทั้งนี้ โรงเรียนวัดเขาฝา อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เป็นหนึ่งในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาสซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ ทีโอที ในการร่วมเสริมสร้างและพัฒนาการด้านการเรียนการสอนการศึกษาให้กับเยาวชนของประเทศ

ทีโอที ส่งมอบ “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโรงเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนวัดเขาฝา ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ หวังสร้างคุณภาพชีวิตเยาวชนให้มีความทัดเทียม ทีโอที ส่งมอบ “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโรงเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนวัดเขาฝา ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ หวังสร้างคุณภาพชีวิตเยาวชนให้มีความทัดเทียม