เกียรติและภาคภูมิใจ นศ.มทร.ธัญบุรี ร่วมแสดงโขน“พิเภกสวามิภักดิ์”

04 Dec 2018
4 นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นเกียรติและภาคภูมิใจ ได้ร่วมแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตอน "พิเภกสวามิภักดิ์" จากการคัดตัวนักแสดงนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 772 คน
เกียรติและภาคภูมิใจ นศ.มทร.ธัญบุรี ร่วมแสดงโขน“พิเภกสวามิภักดิ์”

นางสาวกัญญา ตู้พิจิตร์ เล่าว่า เตรียมตัวและฝึกซ้อมหนักมากในรอบของการคัดเลือก และมีความหวังที่จะได้มีโอกาสเข้ามาเป็นนักแสดงโขนพระราชทานอีกสักครั้ง เนื่องจากได้รับคัดเลือกเป็นนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน พรหมาศ ผลการได้รับคัดเลือกและได้รับทุน เพราะมีคะแนนเป็นลำดับ 2 จากผู้มารับการคัดเลือกละครนางทั้งหมดในปีนั้น รู้สึกว่าดีใจและภูมิใจเป็นที่สุด พอเข้ามาฝึกซ้อม ในวันคัดเลือกตัว ได้รู้ว่าได้รับ บทบาทนางเบญกาย ตั้งใจฝึกซ้อมบทบาทนี้ให้ออกมาอย่างเต็มที่ที่สุด เพราะเมื่อได้รับโอกาสที่ดีจงตั้งใจทำให้ดีเพื่อไม่ให้คุณครูที่ท่านไว้วางใจให้โอกาสนั้นผิดหวัง สิ่งที่ได้รับจากการแสดงโขนพระราชทานคือ ประสบการณ์และเกร็ดความรู้ที่มากมาย มิตรภาพ และที่สำคัญการที่ได้เป็นนักแสดง โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้ถวายงานกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ นับเป็น เกียรติ และความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดไม่ได้

นายกฤษฎา แก้วคง เล่าว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งต่อตนเอง และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัว และสถาบันการศึกษา สิ่งที่ได้รับจากการแสดงโขน คือประสบการณ์ใหม่ๆและสามารถทำให้ได้พัฒนาฝีมือการแสดงโขนได้มากขึ้น ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พบปะเพื่อนต่างสถาบันได้แชร์ความรู้ความสามารถกัน ซึ่งหาซื้อที่ไหนไม่ได้เลย ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ได้รับประสบการณ์ในครั้งนี้

นายธนวัติ คงนิล เล่าว่า ผู้ได้รับคัดเลือกแสดงโขนยักษ์ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก เพราะเวทีนี้เป็นเวทีที่ทรงคุณค่ามากสำหรับตนเอง ทำให้ตนเองมีความรักและอยากที่จะสืบทอดศิลปะแขนงนี้ไว้ชั่วรุ่นลูกรุ่นหลาน สิ่งที่ผมได้รับจากการเล่นแสดงโขน ทำให้มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และความรู้โดยการสังเกตของผู้เชี่ยวชาญ ของผู้แสดง โดยนำความรู้ที่ได้จากการสังเกตมาปรับท่ารำของตนเอง ได้รับความรู้ในเรื่องของการจัดฉาก แสง สี เสียง บนเวทีที่มีความหลากหลายและตระการตา สามารถนำไปใช้กับวันข้างหน้าได้

นายดลพงศ์ สุวรรณคีรี เล่าว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการแสดงโขนในครั้งนี้ ผมได้รับบทเป็นลิงสิบแปดมงกุฎ หรือเรียกอีกอย่างว่า เสนาลิง ถึงจะเป็นตัวละครเล็กๆ แต่ทุกครั้งที่ได้ซ้อมและทุกครั้งที่ออกแสดง ผมก็ทำอย่างเต็มที่ที่สุด เพราะเป็นการแสดงโขนของแม่ สิ่งที่ผมได้รับในการแสดงโขนครั้งนี้ ได้รับทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน เทคนิคในการแสดงต่างๆ ที่ครูคอยสอนจำและนำมาใช้ในการเรียนและการแสดงสิ่งที่สำคัญที่สุด เมื่อเราเป็นคนโขน ต้องเป็นผู้ดูแลรักษาวัฒนธรรมของชาติ สนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป

เกียรติและภาคภูมิใจ นศ.มทร.ธัญบุรี ร่วมแสดงโขน“พิเภกสวามิภักดิ์” เกียรติและภาคภูมิใจ นศ.มทร.ธัญบุรี ร่วมแสดงโขน“พิเภกสวามิภักดิ์” เกียรติและภาคภูมิใจ นศ.มทร.ธัญบุรี ร่วมแสดงโขน“พิเภกสวามิภักดิ์”