กทม.ชวนคนกรุง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคา สัมผัสบรรยากาศใต้แสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ ริมสายน้ำเจ้าพระยา

21 Nov 2018
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมเจ้าท่า กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน สถานีตำรวจนครบาลบวรมงคล กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2561 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยโบราณ ขอขมาพระแม่คงคา ชวนคนกรุง สัมผัสบรรยากาศใต้แสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ ริมสายน้ำเจ้าพระยา ณ สะพานพระราม 8 และคลองโอ่งอ่าง รวมถึงพื้นที่ต่างๆ 50 เขต และสวนสาธารณะ จำนวน 30 แห่ง ของกทม.
กทม.ชวนคนกรุง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคา สัมผัสบรรยากาศใต้แสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ ริมสายน้ำเจ้าพระยา

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานจัดงาน เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดจัดงานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย สืบทอดวิถีชีวิตของชุมชนที่มีต่อสายน้ำ และตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามที่ได้สืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนใช้วัสดุธรรมชาติในการจัดทำกระทง เพื่อลดปริมาณขยะ และช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยปีนี้กำหนดจัดงานลอยกระทง ในพื้นที่ส่วนกลางของกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ การแสดงลำตัด เพลงเรือ และการแสดงจากศิลปิน ไท-ธนาวุธ กบ-ไมโคร และอิงกฤต-เดอะวอยช์ กิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง จากสำนักงานเขต 50 เขต ชิงเงินรางวัลมากมาย รวมทั้งจัดพื้นที่สาธิตประดิษฐ์กระทงฟรีจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ต้นกล้วย ใบตอง ดอกไม้ตกแต่ง ธูปเทียน เป็นต้น ภายในงานยังได้จำลองตลาดโบราณย้อนยุค สัมผัสกับของเล่นโบราณและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ของดี 50 เขต ทั้งสินค้าหัตถกรรมและอาหารพื้นบ้าน จำนวนกว่า 70 ร้านค้า อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงในรูปแบบที่สวยงาม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน รวมถึงเป็นจุดถ่ายภาพเช็คอินและแชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Check & Share) เป็นแลนด์มาร์คสำคัญในการจัดงานประเพณีลอยกระทงกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณสะพานพระราม ๘ เขตบางพลัด

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ บริเวณคลองโอ่งอ่าง (สะพานดำรงสถิต – สะพานภาณุพันธุ์) ที่กรุงเทพมหานครได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ไว้อย่างสวยงาม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์สาธารณะ และได้จัดงานลอยกระทง ณ บริเวณนี้ด้วยเช่นกัน ตั้งแต่วันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2561 เฉพาะ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น.ประกอบด้วย การแสดงดนตรีไทย ดนตรีประยุกต์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การประกวดหนูน้อยนพมาศ ฉายหนังกลางแปลง วาดภาพเหมือน ถ่ายภาพย้อนยุค จำหน่ายสินค้า ของดีของเขต และการประกวดกระทง ด้วยเช่นกัน

ภายในงานนอกจากมีกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความบันเทิง กทม.ยังให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำ ตลอดการจัดงาน ห้ามมิให้จุดพลุ ประทัด และห้ามปล่อยโคมลอย รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติและงดใช้โฟม และเพื่อร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะจากกระทง กทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้ 1 กระทง 1 ครอบครัว

กทม.ชวนคนกรุง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคา สัมผัสบรรยากาศใต้แสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ ริมสายน้ำเจ้าพระยา กทม.ชวนคนกรุง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคา สัมผัสบรรยากาศใต้แสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ ริมสายน้ำเจ้าพระยา กทม.ชวนคนกรุง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคา สัมผัสบรรยากาศใต้แสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ ริมสายน้ำเจ้าพระยา