นักแสดงช่อง 3 “เพื่อน-คณิน” ร่วมงานแถลงข่าว “เทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก” ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

21 Nov 2018
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด และ คุณวรวรรณ ติณสูลานนท์ รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักแสดง เพื่อน-คณิน ชอบประดิถ จากละคร รักพลิกล็อก ได้มาร่วมงานแถลงข่าว "เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก" ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
นักแสดงช่อง 3 “เพื่อน-คณิน” ร่วมงานแถลงข่าว “เทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก” ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

โดยการจัดงาน "เทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก" เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์และสร้างความเข้าใจ ลดการรังเกียจกีดกันผู้ติดเชื้อ รวมทั้งรวมมือกันป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ รวมทั้งร่วมมือกันป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเพื่อนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ โดยในปีนี้ใช้คำขวัญว่า "U=U รักษาแล้วไม่เจอเท่ากับไม่แพร่"

นักแสดงช่อง 3 “เพื่อน-คณิน” ร่วมงานแถลงข่าว “เทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก” ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นักแสดงช่อง 3 “เพื่อน-คณิน” ร่วมงานแถลงข่าว “เทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก” ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นักแสดงช่อง 3 “เพื่อน-คณิน” ร่วมงานแถลงข่าว “เทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก” ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย