คืนสู่เหย้า ครบรอบ 44 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏโคราช

20 Nov 2018
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงานครบรอบ 44 ปี คณะมนุษยศาสตร์ฯ ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30-23.00 น. ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร 36 ชั้น 1 และหอประชุมใหม่

ภายในงานได้จัดให้มีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป การแสดงชุด เหลียวหลังแลหน้า มนุษยศาสตร์ราชภัฏนครราชสีมา การเสวนาเรื่อง ความท้าทายของบัณฑิต...ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และกิจกรรมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 36 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1201, 1202