RBRU: ป๊อป นิเทศ มรภ. รำไพฯ คว้า รองชนะเลิศการประกวดนางนพมาศประจำปี 2561

23 Nov 2018
สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จัดงาน "สืบสานประเพณีลอยกระทง" ประจำปี 2561 ณ บริเวณเขื่อนหน้าเรือนธารริน โดยกิจกรรมภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกวดกระทง จำหน่ายอาหาร เล่นเกมต่าง ๆ การประกวดหนูน้อยลอยประทีป และการประกวดนางนพมาศ เป็นต้น โดยการประกวดนางนพมาศนั้น คณะนิเทศศาสตร์ส่งเข้าประกวดจำนวน 4 คน โดยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครอง คือ "น้องป๊อป" นางสาว มนัสวี วีระจิตต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการสื่อสารบูรณาการ แขนงวิชาธุรกิจบันเทิงและการแสดง
RBRU: ป๊อป นิเทศ มรภ. รำไพฯ คว้า รองชนะเลิศการประกวดนางนพมาศประจำปี 2561