ภาพข่าว: พิธีตัดสินการประกวด โครงการ TNP-BU Condominium Project

22 Nov 2018
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดพิธีตัดสินการประกวด โครงการ TNP-BU Condominium Project ให้นักศึกษาได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองกับการพัฒนาอาคารชุดหรือคอนโดมีเนียม โดยโครงการนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวน 26 ผลงาน บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์นี้ จะสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนและการทำงานในด้านต่างๆ ของน้องนักศึกษาต่อไปในอนาคต
ภาพข่าว: พิธีตัดสินการประกวด โครงการ TNP-BU Condominium Project