ภาพข่าว: ผลิตผู้นำรุ่นใหม่

13 Nov 2018
ปัทมาวลัย รัตนพล (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการ New Generation Talent Programme (NGT) ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาบุคลากรของไมเนอร์ กรุ๊ป สู่องค์กรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีเหล่าตัวแทนผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ผ่านโครงการจากหลากหลายธุรกิจ ได้แก่ ริรินดา สุนทรสัจ (ที่ 5 จากซ้าย), ธนกฤต กิตติพนาชนม์ (ซ้าย), สุวัฒน์ กุลไพจิตร (ที่ 2 จากซ้าย), วลีพร ธนพีรศุ (ที่ 3 จากซ้าย), , ปิติชัย เดชประเสริฐศรี (ที่ 6 จากซ้าย) และ สุพิชฌาย์ ฟูอนันต์ (ขวา) ร่วมงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) อาคารบีเจซี กรุงเทพฯ
ภาพข่าว: ผลิตผู้นำรุ่นใหม่