“วงศ์บัณฑิต อุดรธานี“ ร่วมใจบริจาคโลหิตมอบให้สภากาชาดไทย

28 Dec 2018
นายสุบิน สมัยสงค์ ผู้จัดการสาขาอุดร บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานยางพาราขนาดใหญ่ที่มีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในโลก ได้นำทีมผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้างในบริษัทฯ ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้าง ปลูกฝัง และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร " คุณภาพคู่คุณธรรม " จากนโยบาย สู่แนวปฏิบัติแก่พนักงานทุกระดับชั้น และบริษัทฯจะจัดกิจกรรมเพื่อสังคมแบบนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่สุขใจทั้งผู้ให้ และผู้ที่ได้รับ และในครั้งนี้ได้บริจาคโลหิตไปกว่า 32,400 ซีซี และขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตกับบริษัท วงศืบัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี ครั้งต่อไปในเดือนมีนาคม 2562
“วงศ์บัณฑิต อุดรธานี“ ร่วมใจบริจาคโลหิตมอบให้สภากาชาดไทย “วงศ์บัณฑิต อุดรธานี“ ร่วมใจบริจาคโลหิตมอบให้สภากาชาดไทย